Bringing it Home

Gårdagens besök på Harvard Faculty Club blev en trevlig tillställning. Vi fick uppleva en brittsommarkväll som möjliggjorde mingel utomhus innan vi alla satte oss till bords. Det blev många bra diskussioner och kontakter knöts mellan oss som kommuner där vi bestämt oss för att arbeta tillsammans runt ett antal frågor framöver. Det är viktigt att bygga dessa nätverk både utom kommunen men också mellan våra egna verksamheter. Att dela misslyckande och goda exempel kommer att ta oss längre än om själv hela tiden skall uppfinna hjulet. Vi har många utmaningar som är gemensamma så ett samarbete blir därför naturligt.

Harvard 32

Idag inleder vi dagen med Sarah Dryden-Peterson som talar om ”Including Students From Families of Refugees and Asylum-Seekers”. Ett viktigt ämne i den tid vi lever i. Hur tar vi emot och får nyanlända elever att lyckas i våra förskolor och skolor. Vi arbetat med klustringsövningar med fördelar och nackdelar med integration av nyanlända i klasserna vs förberedelseklasser. Utmaningen ligger oftast i att skapa och upprätthålla relationer med familjerna. När man flytt undan krig och elände så är inte alltid skola det största fokus för familjerna: Dock tror vi att det är en skyddsfaktor som i förlängningen kommer att leda till ett bättre liv. Hur löser vi detta?

Harvard 7

Det som gör veckan så bra förutom den höga kunskapsnivån och tillgången till expertis är diskussionerna som uppstår och hur lärarna bygger vidare utifrån det som lyfts upp och får det att växa. Det blir en styrka när alla deltagare samtalar om vår värdegrund och hur den måste förändras i våra respektive kommuner.

Under dagen arbetar vi vidare med ”Step-back consultation protocol format” där vi stödjer och ger feedback till övriga deltagandes kommuners planer.

Harvard 33

Vi avslutar med en föreläsning om ”Characteristics of Learning network” och vad som utmärker dessa. Mycket handlar om att skapa en trygg och tillåtande miljö men också att koppla ihop med människor som man respekterar och kan lära av.

En annan viktig handling är att skilja på person och handling. Ledarskap skapar möjlighet för lärande. Därför är det viktigt att tänka på att organisationen inte växer om vi som ledare och medarbetare inte lär och utvecklas.

Frågan blir då direkt: Vad behöver jag utveckla för att kunna ta nästa steg?

Harvard 35

Det vi enats runt är ett gemensamt nätverk mellan Lidingö, Sollentuna och Täby. Enkla möte för att stötta varandra och dela tankar och funderingar.

Om du nu undrar vad vi lärt oss på Harvard och vilka idéer vi kommer tillbaka med så får svaret bli: Vi har lärt oss att vi ständigt lär och att det finns så mycket mer att utforska, men att det finns enkla modeller som vi kan pröva. Min förhoppning är att vi nyfiket kan göra det utforskandet tillsammans för att ge våra barn och elever de bästa möjligheterna att utvecklas så långt som möjligt.

Tack för att ni har följt vår resa. Ikväll träffas vi hela gänget för att avrunda veckan och summera vårt lärande och på måndag står vi på jobbet på Lidingö med lite nya perspektiv och erfarenheter och försöker bidra med att göra det ni alla gör nämligen att göra våra verksamheter lite bättre för alla barn och elever.

Harvard logga

 

Annonser

Universal Design for Learning

”The dawn is braking it’s early morning. The bus is waiting it is blowing it’s horn”. Textraden från låten”Leaving on a jetplane” passar bra in på starten av dagen. Uppstigning kl 05 och samling 06.40 för avfärd till Susan B. Anthony Middle School. En skola med stor andel elever med annat modersmål än engelska, men också en skola som arbetar med UDL (Universal Design for Learning) vilket skulle kunna beskrivas som en form för planering för att skapa uppgifter som gynnar lärande hos alla elever oavsett sätt att lära. Är du nyfiken hittar du mycket information på http://www.udlcenter.org/

Skolan har växt mycket de senaste åren och har idag 600 elever fördelat på 3 årskurser. Vi startade med en gemensam genomgång i skolan storslagna bibliotek för att sedan gå ut och göra klassrumsbesök med hjälp av modellen för läranderonder. Vi såg lektioner som till väldigt stor del var byggda på UDL. Varje lektion startades med ”Do now” vilket ledde till att uppstartstiden blev väldigt kort. Eleverna var igång med att arbeta inom en minut vilket var spännande att se. Efter observationerna delade vi med oss av vad vi sett genom icke värderande fakta.

Harvard 11

Tillbaka på campus fortsatte vi arbeta tillsammans med Sam Johnston kring UDL. Sam presenterade väldigt intressant forskning kopplat till genus och resultat som kan vara av intresse att arbeta vidare med på hemmaplan. Vi arbetade också med ”Feedback on written assingments study”. På vilket sätt vi ger feedback för att få elever att växa av uppgifterna (jmf Carol Dweck)

Harvard 10

Dagen fortsätter med att vi under handledning av Lee Teitel arbetar vidare med ”Team Consolidation and Planning” Tanken är att våra planer skall vara klara imorgon eftermiddag så det blir säkert en hel del kvällsjobb.

Ikväll bjuds alla deltagare in till middag på Harvard Faculty Club tillsammans med undervisande professorer. Imorgon är en ny dag och arbetet med våra planer fortsätter!

Harvard 30

We are better together

Avfärd med buss kl 07:30 till en de skolor i Boston som har kommit längst med tillgängligt lärande, Dr Henderson inclusion school. Vi fick besöka alla årsgrupper från förskola till och med high school. Under besöken fick vi i uppgift av skolans rektor att titta närmare på hur eleverna interagerade med varandra samt i vilken utsträckning de talade lösningsfokuserat om arbetsuppgifterna. Vi fick även tillfälle att ge lärarna feedback på vad vi sett så att de kan utveckla sitt arbete.

I varje klass går 24 elever, fem av dem har extra behov av särskilt stöd. I flera klasser fanns det även barn och elever med mer omfattande fysiska funktionshinder som kräver ett problemlösande förhållningssätt hos både lärare och skolans ledning för att varje barn och elev ska kunna maximera sitt lärande.

Harvard 6

Vi imponerades av den kollegiala viljan att tillsammans möta utmaningarna och den ”vi” anda som genomsyrade hela verksamheten. Rektor förklarade att alla som arbetar på skolan är övertygade att tillgängligt lärande är det bästa alternativet för både barn med särskilda behov men även för barn som inte har något stödbehov.

 

Harvard 4

Efter studiebesöket blev vi bussade tillbaka till Harvard för att fortsätta eftermiddagen med en föreläsning och workshop om att leda och driva arbetet med att implementera tillgängligt lärande i praktiken.

För att lyckas med det vi sett handlar det inte om att vara experter utan att vi alla vill vara problemlösare. Det är viktigt att vi har problem att lösa, för när problemen upphör slutar vi som utbildare att utvecklas. När vi blir duktiga på problem lösning blir vi okså duktiga på att ta hand om alla elever.

Harvard 5

Det handlar om att bygga en kultur som beskriver att detta är bästa vägen, att fostra barn. En stor del av denna resa har vi gjort i framtagandet av vår berättelse som lyfter upp allabarn och elevers lika värde i en demokratisk kontext. Just därför är det viktigt att vi håller igång samtalen och diskussionerna om hur vi som organisation utvecklas i den riktning vi valt och att vi samlar bevis på hur vi lyckas i olika sammanhang kopplat till berättelsen.

Allt börjar med en tydlig mission där vi tror på det som  bestämts och hjälps åt för att lyckats!

We are all learners!

 

 

 

 

 

We are all learners på Harvard School of Education

Måndagmorgon och frukostsamling kl 07:00 hos Peete. Vi är pålästa och förberedda inför dagens första dragning. Förvaltningen och varje skola har fått i uppgift att presentera sina verksamhetsutmaningar utifrån visionen för vad vi har försökt att göra fram till nu för att utveckla ett tillgängligt lärande, vad vi har arbetat med och vilka utmaningar vi har stött på.

Lee Teitel, faculty director Harvard hälsar oss välkomna och går igenom veckans kursupplägg. Tomas Heheir förläser om forskningsresultat kring inkludering och poängterar specifikt kopplingen mellan inkluderade elever och framgång i vuxenlivet. Forskning visar att efter avslutad skolgång har elever som varit inkluderade 11% större chans att ha en anställning som vuxna, har en 2100 dollar högre medelinkomst samtidigt som sannolikheten att man lever självständigt ökar med 10%. Med denna kunskap om vad forskningen faktiskt visar blir oförsvarbart att inte arbeta för inkludera alla barn och elever.

Harvard 1

Sam Johnson introducerade principerna för UDL och visade flera exempel från verkligheten. Vi tar med hur viktigt det är med en tydlig planering ur ett UDL-perspektiv för att säkerställa att alla ges möjlighet att lära sig utifrån sina förutsättningar.

Eftermiddagen ägnade vi oss åt att förbereda oss inför morgondagens studiebesök genom flera praktiska övningar i ”problem i praktiken” under ledning av Lee T.

Dagen avslutades med en rundvandring på Harvard campus. Nu väntar arbete med varje enhet för att summera och reflektera kring dagens lärande

Det vi tar med oss från dagen är att det barn inte lär om vi som vuxna inte lär. Därför är det viktigt att vi ständigt utvecklas och har en rörelse framåt. Att få vara en del här och samverka med några av de mest framstående forskarna i världen ger oss nya infallsvinklar på de utmaningar vi jobbar för att lösa. Funktionshinder får aldrig hindra elevers möjligheter.

 

Tillgängligt lärande

boston-harvard-university-000058925298På lördag åker personal från tre skolor till Boston och Harvard School of Education för att fördjupa sig i hur vi kan arbeta med att tillgängliggöra undervisningen, lokaler mm för våra eleverna. Satsningen är långsiktig och tanken är att dessa tre skolor skall verka som lärspridare till övriga skolor i staden. Skolorna som ansökt och blivit beviljade deltagande är Bodal, Torsvik och Skärsätra skola. Ni kommer här kunna ta del av våra funderingar och utmaningar som uppstår när vi gemensamt börjar reflektera över var vi befinner oss idag och var vi skall framöver.

 

 

 

Gemensam syn på utmaningar

I dag onsdag träffas vi för att fortsätta våra diskussioner. Utgångspunkten är utbildning då vi ser det som nyckel till demokrati. I en stat med 60% utan utbildning och läsförmåga skapar det demokratiska problem då många inte har förmåga att ifrågasätta vad som skrivs i media och inte är vana att ifrågasätta olika källor. Sakta men säkert förbättras siffrorna men det är ett långsiktigt arbete att förbättra dagens siffror. Problemet är till stora delar avsaknad av motivation att lära. Många ser inte vikten av utbildning och flera program har försökt lyckas med att locka fler elever till skolan (i synnerhet flickor) med ett mål mat.

Det är inte helt lätt att få till en gemensam bild som inte skjuter över målet. Nu innebär det att vi försöker skala ner alla idéer till något praktiskt genomförbart

 

Besök i verkligheten

Efter en hissnande biltur i 100km/h på småvägar kunde vi äntligen andas ut när vi anlände till Quelimane. Då vi bor 45 km utanför staden är detta den dagliga skräckuplevelsen. Ingen hänsyn tas till att barn och vuxna i stora mängder promenerar för att ta sig till skola eller arbete.

Dagens första besök var hos borgmästarens administration där vänligheter utbyttes tillsammans med standar från Lidingö Stad. Studiebesöken är en viktig del för att förstå kontexten och vilka möjligheter det finns att genomföra olika tankar. Vi lever i skilda världar så det gäller att pricka rätt för att projektet ska bli genomförbart.DSC_0172

Vi har under dagen fått besöka sopanteringsstationen (som inte fungerar) och leder till en extremt smutsig stad. Smuts och matrester ruttnar snabbt i fukten och värmen och skapar en svag bakgrundsodör. Vi besökte sedan en skola där man går i treskift för att kunna ge alla elever en skolgång. Varje grupp får gå fyra timmar och klasserna ligger runt 50 elever och en lärare.  Att eleverna gått 7 år i skola garanterar inte att de kan läsa när de slutar och mutor för att få bra betyg är inte heller ovanligt i ett land där varje krona gör skillnad för överlevnad.DSC_0183.JPG

Afrika är en världsdel som utnyttjas av många länder. Idag har vi sett exempel på hur Kina kapar träd och skeppar hem utan att ta ansvar för återplantering. Nu arbetar kommunen med att återplantera bla mangroveträd för att skapa ett bättre klimat. Ett besök var inom ett projekt som stöttar utsatta barn. Det var ett besök som gjorde ont i mage och själ. Att möta utsatta barn på så nära håll är jobbigt även om man är förberedd på det.  Dagen avslutades med en promenad genom staden där vi fick se försök att skapa biogas för hushåll vilket var inom ramen för KTH. Innan hemfärd bjöds vi hem till borgmästarens hus för fortsatta samtal innan det ånyo var dags för en racertur till Zalala.

DSC_0201

Besök i utanförskapsområde

Gemensam planering

Efter att ha spenderat mycket tid på flygplan och resande fot ar det skönt att igår kväll komma fram till Quilemane som ligger i de norra delarna av Mocambique. På flygplatsen möttes vi av våra värdar och togs på en bilfärd av sällan skådat slag. Väl framme en snabb incheckning senare påbörjade vi våra diskussioner innan vi ganska snabbs somnade under våra myggnät.

Idag har dagen bestått presentationer av vilka vi är och vilka roller vi har. Vi har också delat erfarenheter och tankar kring hur vi kan finna områden att samarbeta kring.

Utmaningarna som uttrycktes idag var:

  • Vattentillgång, infrastruktur och sannitet.
  • System för sopsortering fungerar inte.
  • Dräneringssystem fungerar inte. Skövling har medfört förskjutning av landmassor
  • Behov av att konkretisera en lokal läroplan
  • Lärarfortbildningen behöver utvecklas

Det känns som att vi i ovanstående punkter funnit en hel del bitar där våra kompetenser överlappappar och projekt kan vara möjliga.

Imorgon väntar besök i Quilemane vilket kommer att skapa ännu bättre förståelse för de utmaningar man står inför. På schemat står bland annat skolbesök och besök på diverse kommunala inrättningar. Hemma är det kanske svårt att förstå förutsättningar för provinsen men en jämförelse mellan en lärarlön här och hemma är att här tjänar en lärare ca 5000Meticais och hemma mellan 250000-300000Meticais/månad. Självklart är levnadskostnaderna olika men att överleva på ca 80 dollar/månad är inte så lätt. De stora skillnaderna gör det så klart tufft att alltid förstå varandra och varandras utmaningar.

Vi tycker det är jobbigt när vi här nere inte bara kan koppla upp oss som vi är vana vid från Sverige. Hur svårt är det inte då att förstå en hel kommun eller ett helt land.

Demokrati en rättighet vi tar för given?

Flag_of_Mozambique_svgBem vindo

Efter att ha levt och arbetat i Mocambique under ett par år var det en självklarhet  att tacka ja till att ansöka om att skapa ett kommunalt partnerskap med Quilemane. Förstudien finansieras helt av ICLD som i sin tur får pengar av SIDA. Tanken med besöket är att vi gemensamt skall arbeta med en projektansökan  för att gemensamt utveckla den lokala demokratin. Tanken är också att båda kommunerna ska lära sig av varandra, alltså ett win-win projekt. Mocambique är ett av världens fattigaste länder vilket gör det än mer intressant.

Vi hoppas få möjlighet att besöka skolor för att på så sätt också få en bild av hur vi kan bidra till utvecklingen. Tanken med bloggen är att dela med oss av erfarenheter och bilder av vad vi får ta del av. Jag hoppas ni kommer att tycka att det är intressant. Vi som åker är jag Daniel Broman, Tapio Liimatainen, Hans Barje och Sara Carlson. I eftermiddag börjar äventyret!

 

Lin Talks

Fredagen startade för skolledarens med prisutdelning där pris delades ut för kreativitet samband med filmskapande och nytänkande kring skola. Samtliga pris som delades ut innehöll skolledare från Lidingö. Bra jobbat! Där efter följde reflektion i basgrupperna innan samtliga fick tillfälle att se sig om på mässan.

Eftermiddagen innehöll ett Ted Talk där jag själv fick möjligheten att delta tillsammans med några av skolvärlden vassaste personligheter. Korta Ted talk och en lång debatt där tankar kring skola och utbildning ställdes på sin spets. Hur skapar vi en bättre skola? Hur tar vi nästa steg trots att skolorna aldrig varit bättre än de är nu? Behöver vi rädda världen eller bara oss själv?

Det var ett gäng nöjda deltagare som sen eftermiddag lämnade BETT och ExCeL arena.

Några valde att ta en tur i London medan andra vilade en stund på hotellet. Klockan åtta återsamlades vi igen för gemensam reflektion kring hur det har varit, bad vi tar med oss hem samt vad varje verksamhet ska åstadkomma för förändringar. Om varje deltagare tar med tre saker och omsätter har vi gjort 100 förändringar i våra verksamheter vilket är ett steg i rätt riktning.

Nu utvärderar vi denna resan och har förhoppning att den gett deltagarna blodad tand och att vi nästa år kan delta med ett ännu större antal deltagare och pedagoger.

Omvärlden för ändras och vi behöver förändras med den för att hela tiden ge våra barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att utvecklas till ansvarsfulla, kreativa och empatiska världsmedborgare.

Allt nytt är inte bra, men vi kan vara säkra på att allt bra är nytt!

Blogg in, blogg out!